2sheeps

pre 2sheeps.com
Model: Michaela Šáleková
Make-up/hair stylist: LuciaLus
Fotograf: Martina Mlčúchová MMMlivephoto
Dekor, styling, produkcia: SLB agency
Lokácia: Rajská záhradka, Senec
Sukne: SukňovoSK

Ďakujem!

CASA Slovensko, n.o.

Klient: CASA Slovensko, n.o.
Komplexné sociálne služby

Projekty: oslovenie na vypracovanie a implementáciu marketingovej komunikácie
– príprava imidžovej kampane, nový brand, claim, nový web, nová komunikácia
– návrh a programovanie web stránky
– prípravy produktových mini kampaní
– produkčné práce (tlač marketingových materiálov)